Aktuality

Recitační soutěž

Měsíc knihy si každoročně připomínáme recitační soutěží. Letos se třídní a školní kolo uskutečnilo on-line. Nejlepší recitátoři z třídních kol postoupili do kola školního. Většinou si vybrali básně současných básníků J. Žáčka, J. Vodňanského a Z. Svěráka. Všechny děti byly hezky připraveny a rozhodování komise bylo velmi složité, zvláště v kategorii 2. a 3. třídy. V komisi byly nejen paní učitelky, ale také babička paní Novosadová a maminka paní Chudá. Nakonec zvítězili nejlepší z nejlepších.

1.       kategorie 2. a 3. ročník : 

1.       místo  Š. Majkus

2.       místo  J. Adamec

3.       místo N. Janečková 

2.       kategorie 4. a 5. ročník:

1.       místo   E.  Majkusová

2.       místo J. Šlosar

3.       místo D. Mišunová

Děkujeme všem účastníkům, blahopřejeme vítězům, kteří budou odměněni dodatečně.

Spaní ve škole

přidáno: 11. 7. 2021 12:49, autor: Zdenka Fusková


Závěr školního roku byl pro děti naší školy naplněn zajímavými zážitky. Jedním z nej bylo spaní ve škole, které bylo pro děti odměnou za celoroční práci ve škole. Samotnému spaní předcházelo společné posezení a opékání párků s rodiči na školní zahradě. Následovala noční hra motivovaná školním výletem a cestou do pravěku. Vyvrcholením pro starší děti bylo vyprávění o nadpřirozených jevech a noční pozorování ducha procházejícího školní zahradou. Všem dětem i dospělých se akce náramně líbila a společně si ji užili.

Školní výlet

přidáno: 11. 7. 2021 12:48, autor: Zdenka Fusková


Letos se naši školáci vypravili na školní výlet do Přerova. V muzeu J. A. Komenského byl připraven zajímavý program. Starší děti se seznámily s pravěkými mamuty a životem v této dávné době, mladší děti prozkoumaly neživou přírodu. Společné chvilky jsme strávili ve třídách staré školy, mohli jsme posedět v lavicích našich prababiček a nasát tuto krásnou atmosféru. Po této naučné části následovala odpočinková a relaxačně nakupovací část v parku Michalov. Cestou autobusem jsme se vrátili domů plní příjemných zážitků.

Jsem čtenář

přidáno: 27. 6. 2021 12:23, autor: Zdenka Fusková

Ve středu 16. června se vyučování prvňáčků a druháčků proměnilo v projektový den s názvem „Jsem čtenář“. Děti si přinesly do školy své oblíbené knihy, o kterých pak spolužákům vyprávěly a četly vybrané úryvky. Následovala dramatická část – hraná pohádka O neposlušných kůzlátkách. Vyvrcholením bylo pasování žáků na čtenáře a předání knižní odměny od paní učitelky. Poté jsme se přesunuli do obecní knihovny, kde se děti seznámily s pravidly půjčování knih a knihovnice paní Martina Šlosarová dětem předala čtenářské průkazy, se kterými už mohou po celý příští rok navštěvovat místní knihovnu. Milým překvapením byly krásné knihy, které si děti mohly odnést domů jako odměnu za celoroční práci. Dětem se dopoledne moc líbilo. Tato akce by se neuskutečnila bez spolupráce se Spolkem rodičů a knihovny v Jeseníku nad Odrou, za což jim moc děkuji.

                                                                                                   Z. Fusková

Den Země.

přidáno: 26. 4. 2021 3:56, autor: Hana Micková   [ aktualizováno 26. 4. 2021 4:01 ]

Žáci naší školy jsou aktivně vedeni k ochraně životního prostředí. Nástup do školy nám umožňuje alespoň trošku pracovat na naplánovaných projektech. Ve všech třídách jsme vyslechli zajímavou přednášku online o recyklaci surovin. V pátek 23.4.2021 jsme v 5. ročníku prožili projektovou výuku.

Po shlédnutí motivačního videa jsme se seznámili s výrobou papíru jak v domácích dílnách, tak i v papírnách. Zopakovali jsme si poznatky z prvouky a přírodovědy. V českém jazyku jsme vypracovali postup práce, v matematice zase vypočítali, kolik starých novin potřebujeme k výrobě ručního papíru.

Nakonec si každý z nás papír vyrobil. Ruční papír si vyrobili také žáci 3. a 4. ročníku.

 Společné zamyšlení nad závažnými ekologickými problémy a správném přístupu k ochraně životního prostředí děti vytvořily své vlastní výstupy. Dokázaly si hezky poradit se zadanými úkoly a hezky pracovaly v týmech.


Matematická soutěž - Klokánek

přidáno: 5. 4. 2021 12:18, autor: Miroslava Coufalíková

V letošním roce proběhla tato soutěž pouze v kategorii pro 5. ročníky. Přes složitosti, které nás limitují již celý rok, se děti postavily k soutěži odpovědně a všichni zvládli on – line verzi.

Nejlepší řešitelé : N. Andršová, V. Pončík, K. Šrubař a D. Juříček

Příchod adventu ve škole

přidáno: 30. 11. 2020 12:13, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 30. 11. 2020 12:31 ]

Poslední listopadovou středu se celá naše škola vánočně provoněla. Prvňáčci spolu se druháčky měli plné ruce práce s pečením perníčků v naší nové kuchyňce. Těsto nám připravily šikovné maminky, za což jim moc děkujeme, až budeme starší, připravíme si jej sami. Napečené perníčky jsme balili do vyzdobených papírových sáčků a společně jsme tak vyrobili perníkový adventní kalendář. S ním nám doba do Vánoc bude rychleji a zábavněji ubíhat. 


Dopravní výchova 3. - 5. ročníku v Odrách

přidáno: 8. 10. 2020 11:22, autor: Miroslava Coufalíková

Ve středu 7. října jsme se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Odrách. V první části výuky nás
čekala teoretická příprava, která zahrnovala základní pravidla provozu na silničních komunikacích.
Dozvěděli jsme se například, jaký je rozdíl mezi cyklistou a chodcem, i jaké mají tito účastníci
silničního provozu práva a povinnosti. Pan školitel nám také ukázal podobu základních dopravních
značek a vysvětlil nám, jak se máme chovat, když značky uvidíme na cestě v provozu. Na konec
teoretické přípravy jsme si na nečisto vyzkoušeli psaní dopravního testu, který nás naostro čeká
v druhém pololetí školního roku. Po načerpání teoretických znalostí, jsme byli připraveni, vyzkoušet si
jízdu na kole v „ostrém“ provozu. Dopravní hřiště v Odrách disponuje velkým množstvím různých
druhů křižovatek, kruhových objezdů a silnic různých tříd. Pod odborným dohledem pana školitele
jsme si tyto situace projeli a věříme, že po tomto slunečném dnu jsme zase o krok blíže k tomu, stát
se uvědomělými účastníky silničního provozu, kteří svojí jízdou nebudou ohrožovat sebe ani ostatní. Tereza Králová

Co se děje v lese - projektový den ve škole

přidáno: 5. 10. 2020 12:31, autor: Zdenka Fusková

V pondělí 14. září nás čekalo zajímavé vyučování. Sešli jsme se ráno ve škole, ale tentokrát bez aktovek jen s batůžky a svačinou. Zaposlouchali jsme se do předčítané pověsti o Hrabětickém lese a shlédli o něm poutavý a zároveň tajuplný film. Poté jsme se rozdělili do skupinek a vydali se na cestu do Hrabětic, která vedla cyklostezkou a hrabětickým chodníkem. Cestou jsme plnili zajímavé přírodovědné úkoly, které pro nás připravily paní učitelky. V cíli nás čekal pan hajný Miroslav Jurčák se ženou a seznámili nás se svým programem v lese. Na vlastní oči jsme mohli vidět živé raky žijící v rybníčku, kácení stromů a práci dřevorubce, koně při stahování dříví z lesa. Věřte - nevěřte také jsme se setkali s lesním mužíkem! Po vyhodnocení úkolů vítězná skupinka mohla vypustit do volné přírody uzdravené nebo odchované ptáky ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Všichni jsme jim popřáli hodně štěstí. Projektové vyučování bylo poutavé a poučné, dětem se v lese moc líbilo a užili si ho. Děkujeme touto cestou všem odborníkům, kteří nás seznámili se svou nelehkou prací a hlavně panu Jurčákovi, který vše zajistil a dětem se věnoval bez nároku na honorář. 

Projektový den - Po stopách minulosti.

přidáno: 4. 10. 2020 9:01, autor: Hana Micková   [ aktualizováno 4. 10. 2020 9:02 ]

V pátek 2. října se celá naše škola vypravila do městečka, které dýchá dlouhou minulostí. Tím je Štramberk, ležící v Lašské bráně.
Většina dětí již toto místo navštívila a povídali jsme si o něm i ve škole v hodinách literární výchovy a vlastivědy.
   První naše kroky vedly do muzea Zdeňka Buriana, místního rodáka a světoznámého malíře. Na besedě s pracovníkem muzea jsme se seznámili s jeho životem a rozsáhlým dílem. Poutavé bylo nejen vyprávění, ale i expozice obrazů malíře.
   Dalším cílem byl středověký hrad Trúba, na který museli všichni zvládnout 300 schodů. Pohled do širokého kraje Moravské brány a Beskyd byl překrásný. Z hradu jsme sestoupali na náměstí, kde si děti odpočinuly a nakoupily suvenýry a místní tradiční štramberské uši. Poté jsme se vydali do jeskyně Šipka a podívali se, kde žili pralidé.
   Po poledni nás autobus převezl do Kopřivnice. Navštívili jsme dvě muzea s historickými vozy. Prohlédli jsme si první automobil
President, který byl v Kopřivnici vyroben.
Poznání minulosti od pravěku až po středověk a vývoj techniky minulého století bude podnětné pro všechny předměty.

5. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:04, autor: Zdenka Fusková

AJ - Colin in Computerland s. 62, Our world s.63, PS s. 80 - 83, vše bez poslechů

1-10 of 108