Aktuality


Úkoly pro prvňáčky 23.3. - 27.3.

přidáno: 23. 3. 2020 4:23, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 26. 3. 2020 7:15 ]

Čtení - Slabikář s. 18 - 23 hláska a písmeno Č č, Ž ž
Psaní - písanka s. 20 - 23 nauč se psát dvojhlásky ou, au, eu
Matematika -  s. 1 - 4 (nauč se psát číslice 11, 12, 13, 14, 15, uvědomuj si pojmy čtverec, krychle, kruh, koule, počítej do 15, porovnávej čísla), v procvičování s. 1,2
Prvouka - s. 48 nauč se poznávat první jarní květiny (sněženka, bledule, podběl, petrklíč, smetánka lékařská, tulipán, narcis, sedmikráska, fialka, kopřiva), pojmenovat jednotlivé části kvetoucích rostlin (kořen, stonek, list, květ) s. 49 nauč se pojmenovávat členy zvířecích rodin
LV - Povídání o pejskovi a kočičce
Náměty na VV a PČ: nakresli jarní květiny, domácí zvířata, vymodeluj zvířecí rodiny, vymodeluj známá písmenka.

Zpětná vazba: prosím rodiče, aby fotili výtvarné výtvory a  písemnosti (nejlépe napsanou stranu v písance a matematice) a vše, s čím by se chtěly děti pochlubit a poslali na můj mail z.fuskova@zsamsjeseniknadodrou.cz.
Na Vaše zprávy se budu těšit vždy koncem týdne, nejlépe v pátek.

3. ročník (23. - 27.3.)

přidáno: 23. 3. 2020 2:26, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 23. 3. 2020 5:41 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Opakovat vyj. slova po P (opakuj programem DIDAKTA)
fólie - cv. 38 do napsat šk. sešitu, 39-41 na fólii
uč. - str.77/2,3,4 ústně, 77/ 4a - do šk. sešitu
PS - dokončit vyjm. slova po P
ČT - DZB další kapitola, můžeš číst i dál

AJ - učeb. s. 41 Where's Hammy?  
Čti a překládej. Osvoj si předložky in, on, under (v, na, pod). 
PS s. 52, cv. 2 přečti a vybarvuj, opiš do sešitu.

PRV uč. str. 53,55, PS 45,46,48

TVtrénovat skok přes švihadlo, snožmo, střídat nohy, měnit rychlost přeskoku

M -  uč. str. 20, cv. 1,2 ústně, cv. 3 písemně, str. 21,22,23,24 ústně, str. 22,cv. 1,3 - písemně, str.24, cv.3 - písemně
    - PS 14 - 16

2. ročník (23. - 27.3.)

přidáno: 23. 3. 2020 1:39, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 23. 3. 2020 5:33 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Slovesa (učivo bylo ve škole probráno, nyní procvičit a opakovat)
Žák zná poučku - Slovesa vyjadřují děj, říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Odpovídají na otázku - Co dělá?
PS - 24,25, procvičit programem DIdakta (Uklízečka)
- do šk. sešitu (když nemá, tak na papír) přepsat - uč. 75/5, 76/3
ČT - Káťa a Škubánek 16-24
AJ - učeb. s.35 I've got brown hair  CD č.10 (říkadlo poslouchej, čti, opiš do sešitu a nauč se zpaměti), PS s. 31 vybarvuj obrázky a říkej, co mají velkého, věty se pokus napsat pod obrázek

M - 51-55

PRV - uč. 44,48, PS 46,47,51 

TV trénovat skok přes švihadlo, snožmo, střídat nohy, měnit rychlost přeskoku

Informatika pro 5.r.

přidáno: 22. 3. 2020 15:15, autor: Hana Micková

  5. třída: informatika: do textového editoru(např. word) přepiš jeden odstavec z knihy, kterou právě čteš. Autor a jméno knihy bude nad odstavcem. Velikost 20, zarovnáno na střed, tučně. Odstavec bude velikostí 14. První dva řádky textu budou kurzívou. Třetí řádek bude zelenou barvou. Zbylá část odstavce bude normálně. Pod textem bude vložen obrázek, který se bude týkat knihy. Soubor ulož jako svoje jméno a kniha (např. Dorazilová.počítáníoveček.doc) soubor pošli na mail: j.dorazilova@zsamsjeseniknadodrou.cz 

Učivo pro žáky 5. ročníku.

přidáno: 22. 3. 2020 9:34, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno 23. 3. 2020 5:53 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ
str. 124, 125 - ústně
str. 126 cv. 2 písemně
str. 130 - 132 - str. 131 cv. 3 písemně, str. 132 písemně
PS str. 28

AJ - učeb. s 41 povídej o obrázku: Emma likes dancing....
odpovídej na otázky: Who likes swimming? ... (Who?= Kdo?)
Ptej se a odpovídej: Do you like dancing? Yes, I do. No, Idon't.
Otázky a odpovědi 1 - 6 napiš do sešitu.
PS s. 52, cv.2 

M
str. 67, 68 - písemně
str. 69 - cv.23 ,24, 25 - písemně
PS str. 6,7

str. 52, 53 - zápis + výstřižky
52/12,13 - písemně
PS str. 32

VL
str. 38, 39, 40, 41 znát informace z  " zapamatuj si "
PS str. 28 - 32
pracuj s mapou

Pracuj se stránkou webrysava.

Učivo pro žáky 4. ročníku

přidáno: 22. 3. 2020 9:25, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno 23. 3. 2020 5:43 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ
 str. 132 - 135, cv. 2 písemně, cv. 4b písemně
 str. 134 - 135 písemně
 PS str. 37, 38

AJ - učeb. s. 41 Where's Hammy?  
Čti a překládej. Osvoj si předložky in, on, under (v, na, pod). 
PS s. 52, cv. 2 přečti a vybarvuj, opiš do sešitu.

M
str. 66 - 70, z každé stránky vypracuj jedno cvičení písemně, zbytek ústně
PS po str. 6

Ekosystém parku - přečti str. 52 - 55
Do sešitu zapiš názvy bylin, keřů, stromů a živočichů, význam ekosystému pro člověka.
Přidej obrázek.
PS str. 32 - 33

Vl
str. 18, 19, 20 - přečíst, naučit a odpovědět na otázky ze str. 20 do sešitu
Znát pojmy Velkomoravská říše, křesťanství, hlaholice, bible, jména prvních knížat

Interaktivní výuka

přidáno: 17. 3. 2020 10:41, autor: Zdenka Fusková

Vydavatelství TAKTIK nám také poskytlo možnost vzdělávat se interaktivně. Můžete vyzkoušet tento odkaz:
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/8264/c7683a471ab8104c162ccd3da84fbaef

Procvičování učiva online

přidáno: 16. 3. 2020 13:17, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, milí žáčci.

Ve škole často pracujeme a procvičujeme učivo programem Didakta. Společnost Silkom nabídla naší škole možnost zpřístupnit tyto programy dětem doma na svých PC (pouze po dobu nynějšího vzdělávání doma). Tyto programy jsou velmi přínosné a dětmi oblíbené. V případě Vašeho zájmu Vám zašlu přístupové kódy a heslo. Stačí jen zaslat žádost na adresu: 
reditelka@zsamsjeseniknadodrou.cz

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem 
Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.


Dětem doporučuji sledovat na ČT2 pořad UčiTELKA, denně od 9h.

Další webové stránky pro procvičování:


www.skolasnadhledem.cz


Stačí si jen vybrat:-)

2. a 3. třída

přidáno: 16. 3. 2020 11:59, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 16. 3. 2020 12:28 ]

Vážení rodiče, milé děti.

Každý týden budeme na tyto stránky naší školy dávat úkoly pro domácí práci. Doufám, že žáčci budou úkoly pilně, samostatně vypracovávat. Jakmile se děti vrátí zpět do školy, domácí práci budeme zase my učitelé pilně kontrolovat. Učivo, kterému děti nebudou rozumět, znovu ve škole vysvětlíme.

Zasílám vám domácí práci na 16. - 22. 3.:

2. třída
ČJ - umět vyjmenovat všechny slovní druhy tam i zpět a přiřadit jim správné číslo (např. zájmeno 3, 9 částice, atd.)
     - umět poučku PODST. JMÉNA - jsou názvy osob zvířat věcí, vlastností a dějů. Můžeme si na ně ukázat ten, ta, to ti, ty ta.
     - poznat podst. jméno v textu
     - PS po str. 23
Čítanka - číst str. 100-101 + ústně otázky, vezmi obálku a napiš svou adresu (založ k článku do čítanky)
              - číst str.102-103

M - uč. str. 45,46,47,48,50

AJ - sourozenci a rodiče pomohou s výslovností
      - lekce č. 4 HAPPY FACES
      - učeb. 32, 33 poslech CD č. 9 ITs me
      - slov. zásoba (face, hair, eyes, nose, ears, mouth) - opiš do sešitu a nauč
      - PS 30

PRV -  učeb. str. 46-47
         - PS 49-50, uskutečni procházku po louce, lese a všímej si jarních rostlin

TV - přeskok přes švihadlo

3. třída
ČJ - opakuj vyjm. slova po B, L, M, P
      - fólie další 4 cvičení
      - nauč citoslovce uč. str. 66
      - PS 12, 13
Čtení - DZB - další 2 kapitoly

M  - učeb.str. 13, 14, 15, 16 - ústně, alespoň jednu slovní úlohu vypočítat na papír
      - PS str. 11, 12, 13

AJ - lekce č. 6 Greg´s flat
      - slovní zásoba PS s 102, 103 - opiš do slovníčku a nauč
      - učeb. 40 - song poslouchej CD, nauč se číst, opiš do sešitu
      - PS 51/2

PRV - podívat se na video o koloběhu vody https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y 
         - učebnice str.52, PS str.44

TV - přeskok přes švihadlo

              

Úkoly pro prvňáčky na týden od 16.3. do 20.3.2020

přidáno: 15. 3. 2020 13:19, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 15. 3. 2020 13:33 ]

Milé děti, 
byla bych ráda, kdybyste v této zvláštní době pracovaly doma pod vedením Vašich rodičů či prarodičů, abyste pracovaly svědomitě tak, jako byste chodily do školy. Úkoly plňte průběžně a až přijdete do školy, vše mi ukážete, přečtete a povykládáte.
Ve Slabikáři si osvojíte písmenka Bb a Čč (s.12 - 17), naučíte se básničky a budete číst i v malém sešitě a vše si procvičovat.
V písance se naučíte psát písmenka š, r na s. 14 - 19 (nácvik provádějte do cvičného sešitu, který doma určitě máte, příp. na tabulku fixem).
V M procvičujte sčítání a odčítání do 10 a dokončete zelené pracovní sešity.
V Prvouce jsme se začali učit o jaru. Pokračujte dále v pracovním sešitě na s. 46 a 47 podle zadaných úkolů.
Věřím, že to společnými silami zvládneme. Přeji vám hodně zdaru při učení!


1-10 of 28