Aktuality

Den otevřených dveří v ZŠ

přidáno: 5. 3. 2022 9:29, autor: Miroslava Coufalíková

17. 3. 2022 od 14 - 16 h se uskutečni den otevřených dveří v ZŠ. Všichni jsou srdečně zváni.

Sběr papíru a elektroodpadu je až do odvolání pozastaven.

přidáno: 3. 3. 2022 13:22, autor: Tomáš Zgažar

Úspěch našich žákyň

přidáno: 3. 3. 2022 13:20, autor: Tomáš Zgažar

23. 2. 2022 se čtyři naše žákyně S. Býčková, L. Jílková, B. Zelenková a E. Majkusová zúčastnily recitační soutěže v Novém Jičíně. V konkurenci recitátorů z městských škol získala ve 2. kategorii  E. Majkusová krásné 2. místo s postupem do okresního kola a  B. Zelenková byla komisí vybrána jako náhradnice v 1. kategorii. Všem zúčastněným děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Planetárium

přidáno: 3. 3. 2022 11:40, autor: Zdenka Fusková

V lednu se celá naše škola vypravila na výlet do Planetária v Ostravě. Vzdělávací pořad v Sále planetária se skládal z živě moderované části a celooblohového filmu Lucie a tajemství padajících hvězd. Mohli jsme shlédnout hvězdnou oblohu se všemi astronomickými objekty a úkazy. Cestovali jsme Sluneční soustavou, zblízka sledovali cizí hvězdy, mezihvězdné mlhoviny i celé galaxie. Po tomto zajímavém programu jsme se mohli volně pohybovat po planetáriu a hodně zábavy jsme si užili v experimentáriu, kde jsme se věnovali hravému poznávání přírodních jevů a zákonitostí. Celý náš výlet byl hrazen ze Šablon. Byl pro děti zajímavý a hlavně poučný. Moc jsme si ho užili!

Recitační soutěž 2022

přidáno: 17. 2. 2022 11:30, autor: Zdenka Fusková

Školní kolo recitační soutěže proběhlo 17. února 2022. Vystupující se pilně připravovali a vystoupili před obecenstvem a porotou s velmi pěknými přednesy básniček a také prózy. Za své výkony byli odměněni především potleskem, ale také pěknými cenami, na které přispělo finanční částkou Sdružení rodičů, za což jim děkujeme. Novinkou letošního ročníku je postup do okrskového kola, do kterého byli vybráni tito žáci: Eliška Majkusová, Sofie Býčková, Barbora Zelenková a Linda Jílková. Přejeme jim hodně úspěchů!

Projektový den Lešná

přidáno: 29. 11. 2021 12:27, autor: Zdenka Fusková

Zámek Lešná je obklopen krásným zámeckým parkem, který láká návštěvníky hlavně na jaře, v období květu rododendronů, ale své kouzlo má v každou roční dobu. Sám zámek je překrásnou historickou památkou s bohatými expozicemi a doprovodnými akcemi. Na podzim se tady každoročně uskutečňuje výstava hub. Výukový program na stejné téma sestával z rozhovoru se žáky o tom, zda sbírají houby a na co se houby používají. Poté následoval interaktivní program, který představil jednotlivé houby. Žáci je viděli, všímali si zvláštních znaků, slyšeli jejich správná jména, vyplnili společně doplňovačku s tajenkou. Ve skupinové práci měli za úkol představit svým kamarádům 2 houby a na závěr třídili fotografie hub na jedlé, nejedlé a jedovaté.

Spaní ve škole

přidáno: 11. 7. 2021 12:49, autor: Zdenka Fusková


Závěr školního roku byl pro děti naší školy naplněn zajímavými zážitky. Jedním z nej bylo spaní ve škole, které bylo pro děti odměnou za celoroční práci ve škole. Samotnému spaní předcházelo společné posezení a opékání párků s rodiči na školní zahradě. Následovala noční hra motivovaná školním výletem a cestou do pravěku. Vyvrcholením pro starší děti bylo vyprávění o nadpřirozených jevech a noční pozorování ducha procházejícího školní zahradou. Všem dětem i dospělých se akce náramně líbila a společně si ji užili.

Školní výlet

přidáno: 11. 7. 2021 12:48, autor: Zdenka Fusková


Letos se naši školáci vypravili na školní výlet do Přerova. V muzeu J. A. Komenského byl připraven zajímavý program. Starší děti se seznámily s pravěkými mamuty a životem v této dávné době, mladší děti prozkoumaly neživou přírodu. Společné chvilky jsme strávili ve třídách staré školy, mohli jsme posedět v lavicích našich prababiček a nasát tuto krásnou atmosféru. Po této naučné části následovala odpočinková a relaxačně nakupovací část v parku Michalov. Cestou autobusem jsme se vrátili domů plní příjemných zážitků.

Jsem čtenář

přidáno: 27. 6. 2021 12:23, autor: Zdenka Fusková

Ve středu 16. června se vyučování prvňáčků a druháčků proměnilo v projektový den s názvem „Jsem čtenář“. Děti si přinesly do školy své oblíbené knihy, o kterých pak spolužákům vyprávěly a četly vybrané úryvky. Následovala dramatická část – hraná pohádka O neposlušných kůzlátkách. Vyvrcholením bylo pasování žáků na čtenáře a předání knižní odměny od paní učitelky. Poté jsme se přesunuli do obecní knihovny, kde se děti seznámily s pravidly půjčování knih a knihovnice paní Martina Šlosarová dětem předala čtenářské průkazy, se kterými už mohou po celý příští rok navštěvovat místní knihovnu. Milým překvapením byly krásné knihy, které si děti mohly odnést domů jako odměnu za celoroční práci. Dětem se dopoledne moc líbilo. Tato akce by se neuskutečnila bez spolupráce se Spolkem rodičů a knihovny v Jeseníku nad Odrou, za což jim moc děkuji.

                                                                                                   Z. Fusková

Den Země.

přidáno: 26. 4. 2021 3:56, autor: h.mickova@zsamsjeseniknadodrou.cz   [ aktualizováno 26. 4. 2021 4:01 ]

Žáci naší školy jsou aktivně vedeni k ochraně životního prostředí. Nástup do školy nám umožňuje alespoň trošku pracovat na naplánovaných projektech. Ve všech třídách jsme vyslechli zajímavou přednášku online o recyklaci surovin. V pátek 23.4.2021 jsme v 5. ročníku prožili projektovou výuku.

Po shlédnutí motivačního videa jsme se seznámili s výrobou papíru jak v domácích dílnách, tak i v papírnách. Zopakovali jsme si poznatky z prvouky a přírodovědy. V českém jazyku jsme vypracovali postup práce, v matematice zase vypočítali, kolik starých novin potřebujeme k výrobě ručního papíru.

Nakonec si každý z nás papír vyrobil. Ruční papír si vyrobili také žáci 3. a 4. ročníku.

 Společné zamyšlení nad závažnými ekologickými problémy a správném přístupu k ochraně životního prostředí děti vytvořily své vlastní výstupy. Dokázaly si hezky poradit se zadanými úkoly a hezky pracovaly v týmech.


1-10 of 114