Aktuality

Úkoly pro prvňáčky (1.6. - 5.6.)

přidáno: 31. 5. 2020 10:58, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 31. 5. 2020 11:59 ]

Čtení - osvojíme si nová písmena vyskytující se převážně v cizích slovech Qq, Xx, Ww ve Slabikáři na s. 62 - 64
Psaní - psaní písmen R, Ř, C, Č, Ch v písance s. 16 - 20
Matematika - Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky - procvičování ve velké M s. 39 - 43, malá M s. 27 - 32
Prvouka - jak se zachovám v krizových situacích, důležitá telefonní čísla Prv s. 68
                Léto - shrnutí a opakování Prv s. 69, 70
LV - Příhody Maxipsa Fíka - společné čtení s rodiči (uvědomování si nových písmen) 
Skype hodiny: po - 8,05 - 8,40 (čtení, psaní)
                        út - 8,05 - 8,40 (M, Prv)


Učivo pro 5. ročník / 1.6. - 5.6. /

přidáno: 31. 5. 2020 9:29, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Shoda podmětu s přísudkem, přísudek slovesný a jmenný se sponou
        uč. str. 175 - 176 - pozor na koncovky sloves u množného čísla rodu středního
        uč. str. 177 - 180, PS str. 35, 36 / prosím kopie /

M - Aritmetický průměr, práce s daty, zlomky
      uč. str. 89 - 94, PS 18, 19, 20, 22 - str. 21 dobrovolně

PŘ - Informace a média
       uč. str. 70, 71, PS 40, 41

VL - Evropa - obyvatelstvo a hospodářství
       str. 66
      Prosím o vyzvednutí PL se slepými mapami, budou nachystané v úterý.

AJ - U8 It's snowing uč. s. 56 poslouchej, čti a překládej
       The weather uč. s.57
       PS s. 73, 74, slovní zásoba 8. lekce
skype výuka: čt  9,00 - 9,40
poslechy:

INF - INF: Úkol na tento týden. Na jednu stranu Wordu, napiš 5 informací o mezinárodním dni dětí. Kdy vznikl, kde vznikl, co má připomínat, ... a vlož jeden obrázek k tématu. Soubor ulož jako dendeti.prijmeni.pdf a pošli do soboty 6.6.

3. ročník (1. - 5. 6.)

přidáno: 31. 5. 2020 9:14, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno uživatelem Zdenka Fusková ]

M - Početní operace bez závorek a se závorkami
       uč. str. 55 - cv. 1 - 3 ústně, cv. 4 a,b,c,d písemně, str. 56, PS str. 41
       Násobení mimo rozsah malé násobilky
       uč. str. 57, cv. 1, 2, 3 ústně, cv. 4 - písemně, str. 58, PS str. 42

AJ - U8 In the playground uč. s.56 song - poslouchej, čti a překládej (CD 22 I'm muddy)
        The hat - listen and read uč. s.57  poslouchej, čti a překládej
        PS s.73, 74, slovní zásoba 8. lekce
skype výuka: st  9,05 - 9,40

PRV -  Výpravy do vesmíru
           podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=DGh8bVhI33g
           v učebnici prostudujte str. 69, a v pracovním sešitě str. 60
           a na video s odletem  neděle https://www.youtube.com/watch?v=S2uBNqq4_js od 54 minuty do 1:10:00

ČJ - Slovesa - číslo, Vyjm. slova po Z
        PS 29,32 celá
ČT - pokračuj v písance (každý den 1 stránka), Čítanka 147-149 vymysli závěr příběhu a napiš do sešitu čtení, číst 150-152

2. ročník ( 1. - 5. 6.)

přidáno: 31. 5. 2020 9:12, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno uživatelem Zdenka Fusková ]

M .  Násobení - opakování, násobky č. 6, řešení sl. úloh
geometrie - Měření úseček, více úseček na jedné přímce
      uč. str. 40 - 44
      procvičování na DIDAKTA - geometrie 1

AJ - The weather uč. s. 55
        Listen and read the story uč. s. 56, 57
        PS s. 50 - 55
skype výuka: st 8,05 - 8,40¨
poslech:

PRV -  Měsíce, dny v týdnu
           na úterní hodinu si opět doneste kalendář! V učebnici prostudujeme str. 61,62 v pracovním sešitě str. 67,68 

ČJ - Vlastní jména - opakování, Spojování vět do souvětí
        PS 36,37 celá
ČT - pokračuj v písance, Čítanka 130-138, 132-133 (vyber si sloku, opiš do sešitu a nakresli obrázek)poslechni si pohádku https://www.youtube.com/watch?v=8GvdMFUPnXE, 133 vylušti hádanky a zapiš do sešitu čtení

Učivo pro 4. ročník / 1.6.- 5.6./

přidáno: 31. 5. 2020 9:11, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Podmět nevyjádřený, podmět několikanásobný, shoda podmětu s přísudkem
        uč. str. 164, 165 ústně, str. 166 cv. 4 písemně a,b, str. 167, 168 cv. 3 písemně
        PS str. 52, 53, 54 cv.1

M - Aritmetický průměr, M - G - jednotky obsahu, obsah obdélníku a čtverce
      uč. str. 99 - 102, PS str. 21 - 24, M - G uč. str. 129, 130, 131, PS str. 37, 38
      obsahy a obvody procvičovat na DIDAKTA GEOMETRIE 2

PŘ - Ekosystém rybník
       uč. str. 74, 75, PS str. 39, 40

VL - Život ve středověku, gotika - umělecký směr /církev, šlechta, poddaní/
       uč. str. 38, 39, PS str. 21, 22

VV - jesenický rybník, řeka Odra - namaluj obrázek z naší vesnice, zkus namalovat živočichy a rostliny, které patří do ekosystému rybníka nebo řeky.

AJ - U8 In the playground uč. s.56 song - poslouchej, čti a překládej (CD 22 I'm muddy)
        The hat - listen and read uč. s.57  poslouchej, čti a překládej
        PS s.73, 74, slovní zásoba 8. lekce
skype výuka: st  9,05 - 9,40
poslechy:

3. ročník (25. - 29.5.)

přidáno: 24. 5. 2020 12:02, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 27. 5. 2020 11:17 uživatelem Zdenka Fusková ]

M - Převody jednotek míry a hmotnosti, znát pojmy a převodní vztahy
      č. str. 52 - 54, procvičování násobilky na DIDAKTA, skolakov.eu

PRV - Téma Slunce a planety 
podívej se na video  o sluneční soustavě https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE&t=463s
v učebnici prostuduj str. 67,68 a vypracuj v pracovním sešitě str. 59. Do sešitu nakresli část Slunce a planety, v pořadí od Slunce. Planety popiš a nauč se je vyjmenovat. 
Skype hodina v úterý od 10:05

ČJ - Podst. jména - určování mluv. kategorií, vyjm. slova V,Z
        PS 27, 28/1,2
        Nauč se zpaměti vyj, slova po Z - uč. str.93
        do šk. sešitu uč. 94/5, 95/3,4
ČT - 142-146, pokračuj v písance

AJ - Colin in Computerland, Let's have a day out! 
       uč.s.54, 55, PS s. 69, 70, 71, 72

2. ročník (25. - 29.5.)

přidáno: 24. 5. 2020 11:56, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 27. 5. 2020 11:48 uživatelem Zdenka Fusková ]

M - Násobení a dělení č. 5 a 10
      uč. str. 35 - 39, procvičování násobilky na DIDAKTA, skolakov.eu

PRV - Roční období, kalendář
Tento týden si zopakujeme roční období a naučíme se vyhledávat v kalendáři. Proto si na úterní hodinu doneste do školy, nebo nachystej doma kalendář (stolní nástěnný, nebo diář) V učebnici probereme str. 59,60 a v pracovním sešitě str. 65,66 
Skype hodina v úterý od 9:05

ČJ - Vlastní jména
       PS 34,35
       školní sešit uč.112/a
ČT - 123 - 129, str.127- poslechni si píseň https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg, úkol č. 1 do sešitu čtení
       pokračuj v písance

AJ - Summertime: The sunhat - poslouchej příběh, uč. s. 52, The chant s. 53 čti, opiš do sešitu
        PS s. 49

Úkoly pro prvňáčky (25. - 29.5.)

přidáno: 24. 5. 2020 11:56, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 24. 5. 2020 12:16 ]

Čtení - slabiky Di,di, Ti,ti, Ni,ni naučíme se číst ve Slabikáři na s. 58 - 61

Psaní - písanka s.11 - 15 naučíme se psát velká písmena A,O,P,B

Matematika - naučíme se sčítat a odčítat do 20 v M s. 35 - 38, v malé M s. 24 - 26

Prvouka - Léto u rybníka Prvouka s. 66, 67

HV - Perpentykl, Rybička maličká

VV - Rybník - maluj, kresli, vystřihuj, nalepuj na výkres A4 nebo A3 (žáci v domácím vzdělávání odevzdají do schránky školy do neděle)

Procvičuj jazykolamy: vlky, plky, vrkú
Smrk mrká na mrak, mrak mrká na smrk - mrk.

Učivo pro 5. ročník / 25.5. - 29.5. /

přidáno: 24. 5. 2020 11:07, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno 27. 5. 2020 12:03 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem
        uč. str. 171, cv. 5 - písemně, uč. str. 172, 173 - ústně, str. 174 písemně, str. 175, cv.1

M - Převody jednotek
       uč. str. 85, 86, 87, 88 - vyber si jeden příklad a písemně vyřeš / prosím kopii /, PS str. 16, 17

VL - Vodstvo a podnebí Evropy
        uč. str. 62 - 65, vypracuj projekt o Evropě, téma si zvol / např. evropský stát, pohoří Evropy, vodstvo pevninské, moře a oceány,
        památky, turistická letoviska aj. /

PŘ - Člověk a průmysl
       uč. str. 68, 69

INF - Na stránkách https://www.kdejsme.cz/ zadej svoje příjmení, a podívej se kolik lidí má stejné příjmení jako ty. Na mapě zjistíš, ve kterém okrese je kolik lidí s tvým příjmením. Na stránkách také zjistíš jaké jsou nejčastější jména. Do mailu mi pošli, kolik lidí je v republice se stejným příjmením a ve kterém okrese a kolik lidí, tam je s tvým příjmením. Úkol pošli do 30.5.

AJ - Colin in computerland uč. s. 54 poslouchej, čti a překládej
       Our world uč. s. 55 poslouchej, čti a překládej
       PS s. 69, 70, 71, 72

Učivo pro 4. ročník / 25.5. - 29.5. /

přidáno: 24. 5. 2020 10:40, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno 27. 5. 2020 11:18 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Stavba věty, podmět a přísudek
        uč. str. 160,161,162,163, PS str. 50,51,52 / prosím zaslat kopii /, procvičuj na www. skolakov.eu

M - Vztahy mezi čísly, znaky rovnosti a nerovnosti
       uč. str. 94 ústně, str. 95 cv. 4 - písemně / prosím kopii /, str. 96 ústně, PS str. 20

VL - Lucemburkové
       uč. str. 36, 37, PS str.19, 20

PŘ - Ekosystém rybník
        uč. str. 71, 72, PS str. 39

AJ - Colin in Computerland, Let's have a day out! 
       uč.s.54, 55, PS s. 69, 70, 71, 72

1-10 of 82