Aktuality

5. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:04, autor: Zdenka Fusková

AJ - Colin in Computerland s. 62, Our world s.63, PS s. 80 - 83, vše bez poslechů

4. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:01, autor: Zdenka Fusková


AJ - Colin in Computerland s. 62, Families s. 63, PS s. 80, 81, 82, 83 vše bez poslechů

3. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:52, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 22. 6. 2020 0:59 uživatelem Zdenka Fusková ]

Tento týden už nebude skypová výuka. Doufejme, že bude konečně pěkné počasí a výuka bude probíhat převážně venku. Bude probíhat úklid tříd, ve čtvrtek odevzdání slepených a vygumovaných učebnic.

M -  Opakování učiva
       PS str. 48
       Procvičování učiva na Didakta nebo webrysava.

ČJ - Procvičování, opakování učiva 3. ročníku
      - dokončit prac. sešit, písanku, dočíst čítanku

PČ - v pátek přinést tašku na výkresy

AJ - Colin in Computerland s. 62, Families s. 63, PS s. 80, 81, 82, 83 vše bez poslechů

2. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 22. 6. 2020 0:41 uživatelem Zdenka Fusková ]

Tento týden už nebude skypová výuka. Doufejme, že bude konečně pěkné počasí a výuka bude probíhat převážně venku. Bude probíhat úklid tříd, ve čtvrtek odevzdání slepených a vygumovaných učebnic.

 M - Násobení a dělení č. 8 a 9, procvičování násobilky
       PS str. 57 - 61
       Procvičování učiva na Didakta nebo webrysava.

ČJ - Procvičování, opakování učiva 2. ročníku
      - dokončit prac. sešit, písanku, dočíst čítanku

PČ - v pátek přinést tašku na výkresy

AJ - Listen and read the story uč. s. 64, The holiday song s. 65, PS s. 62, 63

Úkoly pro prvňáčky (22.6. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:21, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 22. 6. 2020 0:38 ]

Milé děti,
blíží se nám konec školního roku a s ním i poslední úkoly. Dokončujte si, prosím, čtení ve Slabikáři, psaní v písance, počítání v matematice velké i malé a nezapomeňte také na prvouku.
V úterý 23.6. v 8,00 je focení.
V úterý 30.6. v 8,00 - 8,30 se rozdává vysvědčení.
V tomto týdnu se ruší výuka skype.
V pátek se rozdávají výkresy a výtvarné potřeby z boxů, přineste si tašku.

3. ročník (15. - 19. 6.)

přidáno: 14. 6. 2020 12:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 15. 6. 2020 13:10 uživatelem Zdenka Fusková ]

PRV - Přírodní společenství:pole, louka
           Učebnice 74-77, pracovní sešit 66 -68

M - Zápis a porovnávání zlomků, opakování učiva 3. ročníku
       uč. str. 63 - 64, PS str. 46 - 47
       Procvičuj a opakuj učivo 3. ročníku na DIDAKTA.

ČJ  - Časování sloves, slovesa - opakování
         PS 35-37
         uč. 112/6 a, b do škol. sešitu
         Didaktou procvičuj vyjm. slova
ČT/PS - pokračuj v písance, čítanka 158-166

Aj - Can you guess? uč. s.60, PS s.78, email uč. s. 61, PS s.79

2. ročník (15. - 19. 6.)

přidáno: 14. 6. 2020 12:28, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 14. 6. 2020 12:42 ]

M - Násobení a dělení č. 7 a 8, měření úseček, opakování učiva
       uč. s. 51 - 56, procvičování násobků, řešení slovních úloh
       Procvičuj na DIDAKTA

PRV - Léto v lese, na zahradě
           Učebnice str. 66-68
            Pracovní sešit 73-75

ČJ - Souvětí, opakování učiva 2. roč.
        PS 40 - 42
ČT/PS - pokračuj v písance, čítanka 146 - 153
        Mach a Šebestová - Piráti https://www.youtube.com/watch?v=OiattNYElWw
        

Úkoly pro prvňáčky (15.6. - 19.6.)

přidáno: 14. 6. 2020 11:28, autor: Zdenka Fusková

Čtení - procvičujeme čtení, zaměříme se na správnost,plynulost a porozumění textu ve Slabikáři 3 s.12 - 21

Psaní - naučíme se psát velká písmena S, L, D, Z, Ď, Ť, Ň

Matematika - procvičujeme sčítání a odčítání do 20 ve velké M s. 49 - 54, v malé M na s. 37 - 41

Prvouka - Povolání dospělých s. 75, Třídění odpadů s. 76, Cestování o prázdninách s. 77

5. ročník / 15.6. - 19.6. /

přidáno: 14. 6. 2020 9:05, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno 15. 6. 2020 13:00 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Souvětí, stavba souvětí, přímá řeč
uč. str. 193 - 199, PS str. 42 - 44, procvičování učiva ČJ

M - Desetinná čísla, sčítání a odčítání desetinných čísel, opakování učiva
uč. str. 99 - 103, PS str. 28 - 33

PŘ - Jednoduché stroje - kladka, kolo, páka, nakloněná rovina
uč. str. 72 75 - pochopení principu, využití v praxi

VL - Turistická letoviska a památky Evropy
uč. str. 68 - 71, PS - str. 50 - 53

Aj - Weathers graphs. Readers' Stories - reading into writing. uč. s. 60,61, PS s. 78,79
Žáci si tento týden napíšou kontrolní práce z učiva II. pololetí z matematiky a českého  jazyka. Pracovní listy budou doručeny, vypracované je pak odevzdejte do schránky školy.

4. ročník / 15.6. - 19.6. /

přidáno: 14. 6. 2020 8:55, autor: Hana Micková   [ Aktualizováno 15. 6. 2020 13:12 uživatelem Zdenka Fusková ]

ČJ - Opakování shody přísudku s podmětem, stavba souvětí, spojovací výrazy
uč. 177 - 179, str. 180 - prosím kopii, uč. str. 181 - 185, PS str. 57 - 59

M - opakování učiva, grafický součet a rozdíl úseček
uč.  str. 105 - 106, PS str.27  - 29, uč. str. 134 - 135, PS 41
Procvičuj písemné +, -, x a :, násobení a dělení 10, 100, 1000.

PŘ - Pravidla chování v přírodě, opakování učiva
uč. str. 77 - 78, PS

VL - Křížové výpravy, husitské zbraně, opakování doby husitské
uč. str. 44 - 45, nauč se významné osobnosti, pojmy - křižáci, křížové výpravy, vozová hradby, významné události

Aj - Can you guess? uč. s.60, PS s.78, email uč. s. 61, PS s.79

Žáci si napíší závěrečné kontrolní práce z matematiky a českého jazyka. Pracovní listy jim budou doručeny, vyhotovené práce vložte do schránky školy.

1-10 of 99