Aktuality

Dopravní výchova 3. - 5. ročníku v Odrách

přidáno: 8. 10. 2020 11:22, autor: Miroslava Coufalíková

Ve středu 7. října jsme se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Odrách. V první části výuky nás
čekala teoretická příprava, která zahrnovala základní pravidla provozu na silničních komunikacích.
Dozvěděli jsme se například, jaký je rozdíl mezi cyklistou a chodcem, i jaké mají tito účastníci
silničního provozu práva a povinnosti. Pan školitel nám také ukázal podobu základních dopravních
značek a vysvětlil nám, jak se máme chovat, když značky uvidíme na cestě v provozu. Na konec
teoretické přípravy jsme si na nečisto vyzkoušeli psaní dopravního testu, který nás naostro čeká
v druhém pololetí školního roku. Po načerpání teoretických znalostí, jsme byli připraveni, vyzkoušet si
jízdu na kole v „ostrém“ provozu. Dopravní hřiště v Odrách disponuje velkým množstvím různých
druhů křižovatek, kruhových objezdů a silnic různých tříd. Pod odborným dohledem pana školitele
jsme si tyto situace projeli a věříme, že po tomto slunečném dnu jsme zase o krok blíže k tomu, stát
se uvědomělými účastníky silničního provozu, kteří svojí jízdou nebudou ohrožovat sebe ani ostatní. Tereza Králová

Co se děje v lese - projektový den ve škole

přidáno: 5. 10. 2020 12:31, autor: Zdenka Fusková

V pondělí 14. září nás čekalo zajímavé vyučování. Sešli jsme se ráno ve škole, ale tentokrát bez aktovek jen s batůžky a svačinou. Zaposlouchali jsme se do předčítané pověsti o Hrabětickém lese a shlédli o něm poutavý a zároveň tajuplný film. Poté jsme se rozdělili do skupinek a vydali se na cestu do Hrabětic, která vedla cyklostezkou a hrabětickým chodníkem. Cestou jsme plnili zajímavé přírodovědné úkoly, které pro nás připravily paní učitelky. V cíli nás čekal pan hajný Miroslav Jurčák se ženou a seznámili nás se svým programem v lese. Na vlastní oči jsme mohli vidět živé raky žijící v rybníčku, kácení stromů a práci dřevorubce, koně při stahování dříví z lesa. Věřte - nevěřte také jsme se setkali s lesním mužíkem! Po vyhodnocení úkolů vítězná skupinka mohla vypustit do volné přírody uzdravené nebo odchované ptáky ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Všichni jsme jim popřáli hodně štěstí. Projektové vyučování bylo poutavé a poučné, dětem se v lese moc líbilo a užili si ho. Děkujeme touto cestou všem odborníkům, kteří nás seznámili se svou nelehkou prací a hlavně panu Jurčákovi, který vše zajistil a dětem se věnoval bez nároku na honorář. 

Projektový den - Po stopách minulosti.

přidáno: 4. 10. 2020 9:01, autor: Hana Micková   [ aktualizováno 4. 10. 2020 9:02 ]

V pátek 2. října se celá naše škola vypravila do městečka, které dýchá dlouhou minulostí. Tím je Štramberk, ležící v Lašské bráně.
Většina dětí již toto místo navštívila a povídali jsme si o něm i ve škole v hodinách literární výchovy a vlastivědy.
   První naše kroky vedly do muzea Zdeňka Buriana, místního rodáka a světoznámého malíře. Na besedě s pracovníkem muzea jsme se seznámili s jeho životem a rozsáhlým dílem. Poutavé bylo nejen vyprávění, ale i expozice obrazů malíře.
   Dalším cílem byl středověký hrad Trúba, na který museli všichni zvládnout 300 schodů. Pohled do širokého kraje Moravské brány a Beskyd byl překrásný. Z hradu jsme sestoupali na náměstí, kde si děti odpočinuly a nakoupily suvenýry a místní tradiční štramberské uši. Poté jsme se vydali do jeskyně Šipka a podívali se, kde žili pralidé.
   Po poledni nás autobus převezl do Kopřivnice. Navštívili jsme dvě muzea s historickými vozy. Prohlédli jsme si první automobil
President, který byl v Kopřivnici vyroben.
Poznání minulosti od pravěku až po středověk a vývoj techniky minulého století bude podnětné pro všechny předměty.

5. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:04, autor: Zdenka Fusková

AJ - Colin in Computerland s. 62, Our world s.63, PS s. 80 - 83, vše bez poslechů

4. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:01, autor: Zdenka Fusková


AJ - Colin in Computerland s. 62, Families s. 63, PS s. 80, 81, 82, 83 vše bez poslechů

3. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:52, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 22. 6. 2020 0:59 uživatelem Zdenka Fusková ]

Tento týden už nebude skypová výuka. Doufejme, že bude konečně pěkné počasí a výuka bude probíhat převážně venku. Bude probíhat úklid tříd, ve čtvrtek odevzdání slepených a vygumovaných učebnic.

M -  Opakování učiva
       PS str. 48
       Procvičování učiva na Didakta nebo webrysava.

ČJ - Procvičování, opakování učiva 3. ročníku
      - dokončit prac. sešit, písanku, dočíst čítanku

PČ - v pátek přinést tašku na výkresy

AJ - Colin in Computerland s. 62, Families s. 63, PS s. 80, 81, 82, 83 vše bez poslechů

2. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 22. 6. 2020 0:41 uživatelem Zdenka Fusková ]

Tento týden už nebude skypová výuka. Doufejme, že bude konečně pěkné počasí a výuka bude probíhat převážně venku. Bude probíhat úklid tříd, ve čtvrtek odevzdání slepených a vygumovaných učebnic.

 M - Násobení a dělení č. 8 a 9, procvičování násobilky
       PS str. 57 - 61
       Procvičování učiva na Didakta nebo webrysava.

ČJ - Procvičování, opakování učiva 2. ročníku
      - dokončit prac. sešit, písanku, dočíst čítanku

PČ - v pátek přinést tašku na výkresy

AJ - Listen and read the story uč. s. 64, The holiday song s. 65, PS s. 62, 63

Úkoly pro prvňáčky (22.6. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:21, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 22. 6. 2020 0:38 ]

Milé děti,
blíží se nám konec školního roku a s ním i poslední úkoly. Dokončujte si, prosím, čtení ve Slabikáři, psaní v písance, počítání v matematice velké i malé a nezapomeňte také na prvouku.
V úterý 23.6. v 8,00 je focení.
V úterý 30.6. v 8,00 - 8,30 se rozdává vysvědčení.
V tomto týdnu se ruší výuka skype.
V pátek se rozdávají výkresy a výtvarné potřeby z boxů, přineste si tašku.

3. ročník (15. - 19. 6.)

přidáno: 14. 6. 2020 12:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 15. 6. 2020 13:10 uživatelem Zdenka Fusková ]

PRV - Přírodní společenství:pole, louka
           Učebnice 74-77, pracovní sešit 66 -68

M - Zápis a porovnávání zlomků, opakování učiva 3. ročníku
       uč. str. 63 - 64, PS str. 46 - 47
       Procvičuj a opakuj učivo 3. ročníku na DIDAKTA.

ČJ  - Časování sloves, slovesa - opakování
         PS 35-37
         uč. 112/6 a, b do škol. sešitu
         Didaktou procvičuj vyjm. slova
ČT/PS - pokračuj v písance, čítanka 158-166

Aj - Can you guess? uč. s.60, PS s.78, email uč. s. 61, PS s.79

2. ročník (15. - 19. 6.)

přidáno: 14. 6. 2020 12:28, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 14. 6. 2020 12:42 ]

M - Násobení a dělení č. 7 a 8, měření úseček, opakování učiva
       uč. s. 51 - 56, procvičování násobků, řešení slovních úloh
       Procvičuj na DIDAKTA

PRV - Léto v lese, na zahradě
           Učebnice str. 66-68
            Pracovní sešit 73-75

ČJ - Souvětí, opakování učiva 2. roč.
        PS 40 - 42
ČT/PS - pokračuj v písance, čítanka 146 - 153
        Mach a Šebestová - Piráti https://www.youtube.com/watch?v=OiattNYElWw
        

1-10 of 102