Aktuality

Recitační soutěž

Měsíc knihy si každoročně připomínáme recitační soutěží. Letos se třídní a školní kolo uskutečnilo on-line. Nejlepší recitátoři z třídních kol postoupili do kola školního. Většinou si vybrali básně současných básníků J. Žáčka, J. Vodňanského a Z. Svěráka. Všechny děti byly hezky připraveny a rozhodování komise bylo velmi složité, zvláště v kategorii 2. a 3. třídy. V komisi byly nejen paní učitelky, ale také babička paní Novosadová a maminka paní Chudá. Nakonec zvítězili nejlepší z nejlepších.

1.       kategorie 2. a 3. ročník : 

1.       místo  Š. Majkus

2.       místo  J. Adamec

3.       místo N. Janečková 

2.       kategorie 4. a 5. ročník:

1.       místo   E.  Majkusová

2.       místo J. Šlosar

3.       místo D. Mišunová

Děkujeme všem účastníkům, blahopřejeme vítězům, kteří budou odměněni dodatečně.

Den Země.

přidáno: 26. 4. 2021 3:56, autor: Hana Micková   [ aktualizováno 26. 4. 2021 4:01 ]

Žáci naší školy jsou aktivně vedeni k ochraně životního prostředí. Nástup do školy nám umožňuje alespoň trošku pracovat na naplánovaných projektech. Ve všech třídách jsme vyslechli zajímavou přednášku online o recyklaci surovin. V pátek 23.4.2021 jsme v 5. ročníku prožili projektovou výuku.

Po shlédnutí motivačního videa jsme se seznámili s výrobou papíru jak v domácích dílnách, tak i v papírnách. Zopakovali jsme si poznatky z prvouky a přírodovědy. V českém jazyku jsme vypracovali postup práce, v matematice zase vypočítali, kolik starých novin potřebujeme k výrobě ručního papíru.

Nakonec si každý z nás papír vyrobil. Ruční papír si vyrobili také žáci 3. a 4. ročníku.

 Společné zamyšlení nad závažnými ekologickými problémy a správném přístupu k ochraně životního prostředí děti vytvořily své vlastní výstupy. Dokázaly si hezky poradit se zadanými úkoly a hezky pracovaly v týmech.


Matematická soutěž - Klokánek

přidáno: 5. 4. 2021 12:18, autor: Miroslava Coufalíková

V letošním roce proběhla tato soutěž pouze v kategorii pro 5. ročníky. Přes složitosti, které nás limitují již celý rok, se děti postavily k soutěži odpovědně a všichni zvládli on – line verzi.

Nejlepší řešitelé : N. Andršová, V. Pončík, K. Šrubař a D. Juříček

Příchod adventu ve škole

přidáno: 30. 11. 2020 12:13, autor: Zdenka Fusková   [ aktualizováno 30. 11. 2020 12:31 ]

Poslední listopadovou středu se celá naše škola vánočně provoněla. Prvňáčci spolu se druháčky měli plné ruce práce s pečením perníčků v naší nové kuchyňce. Těsto nám připravily šikovné maminky, za což jim moc děkujeme, až budeme starší, připravíme si jej sami. Napečené perníčky jsme balili do vyzdobených papírových sáčků a společně jsme tak vyrobili perníkový adventní kalendář. S ním nám doba do Vánoc bude rychleji a zábavněji ubíhat. 


Dopravní výchova 3. - 5. ročníku v Odrách

přidáno: 8. 10. 2020 11:22, autor: Miroslava Coufalíková

Ve středu 7. října jsme se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Odrách. V první části výuky nás
čekala teoretická příprava, která zahrnovala základní pravidla provozu na silničních komunikacích.
Dozvěděli jsme se například, jaký je rozdíl mezi cyklistou a chodcem, i jaké mají tito účastníci
silničního provozu práva a povinnosti. Pan školitel nám také ukázal podobu základních dopravních
značek a vysvětlil nám, jak se máme chovat, když značky uvidíme na cestě v provozu. Na konec
teoretické přípravy jsme si na nečisto vyzkoušeli psaní dopravního testu, který nás naostro čeká
v druhém pololetí školního roku. Po načerpání teoretických znalostí, jsme byli připraveni, vyzkoušet si
jízdu na kole v „ostrém“ provozu. Dopravní hřiště v Odrách disponuje velkým množstvím různých
druhů křižovatek, kruhových objezdů a silnic různých tříd. Pod odborným dohledem pana školitele
jsme si tyto situace projeli a věříme, že po tomto slunečném dnu jsme zase o krok blíže k tomu, stát
se uvědomělými účastníky silničního provozu, kteří svojí jízdou nebudou ohrožovat sebe ani ostatní. Tereza Králová

Co se děje v lese - projektový den ve škole

přidáno: 5. 10. 2020 12:31, autor: Zdenka Fusková

V pondělí 14. září nás čekalo zajímavé vyučování. Sešli jsme se ráno ve škole, ale tentokrát bez aktovek jen s batůžky a svačinou. Zaposlouchali jsme se do předčítané pověsti o Hrabětickém lese a shlédli o něm poutavý a zároveň tajuplný film. Poté jsme se rozdělili do skupinek a vydali se na cestu do Hrabětic, která vedla cyklostezkou a hrabětickým chodníkem. Cestou jsme plnili zajímavé přírodovědné úkoly, které pro nás připravily paní učitelky. V cíli nás čekal pan hajný Miroslav Jurčák se ženou a seznámili nás se svým programem v lese. Na vlastní oči jsme mohli vidět živé raky žijící v rybníčku, kácení stromů a práci dřevorubce, koně při stahování dříví z lesa. Věřte - nevěřte také jsme se setkali s lesním mužíkem! Po vyhodnocení úkolů vítězná skupinka mohla vypustit do volné přírody uzdravené nebo odchované ptáky ze Záchranné stanice v Bartošovicích. Všichni jsme jim popřáli hodně štěstí. Projektové vyučování bylo poutavé a poučné, dětem se v lese moc líbilo a užili si ho. Děkujeme touto cestou všem odborníkům, kteří nás seznámili se svou nelehkou prací a hlavně panu Jurčákovi, který vše zajistil a dětem se věnoval bez nároku na honorář. 

Projektový den - Po stopách minulosti.

přidáno: 4. 10. 2020 9:01, autor: Hana Micková   [ aktualizováno 4. 10. 2020 9:02 ]

V pátek 2. října se celá naše škola vypravila do městečka, které dýchá dlouhou minulostí. Tím je Štramberk, ležící v Lašské bráně.
Většina dětí již toto místo navštívila a povídali jsme si o něm i ve škole v hodinách literární výchovy a vlastivědy.
   První naše kroky vedly do muzea Zdeňka Buriana, místního rodáka a světoznámého malíře. Na besedě s pracovníkem muzea jsme se seznámili s jeho životem a rozsáhlým dílem. Poutavé bylo nejen vyprávění, ale i expozice obrazů malíře.
   Dalším cílem byl středověký hrad Trúba, na který museli všichni zvládnout 300 schodů. Pohled do širokého kraje Moravské brány a Beskyd byl překrásný. Z hradu jsme sestoupali na náměstí, kde si děti odpočinuly a nakoupily suvenýry a místní tradiční štramberské uši. Poté jsme se vydali do jeskyně Šipka a podívali se, kde žili pralidé.
   Po poledni nás autobus převezl do Kopřivnice. Navštívili jsme dvě muzea s historickými vozy. Prohlédli jsme si první automobil
President, který byl v Kopřivnici vyroben.
Poznání minulosti od pravěku až po středověk a vývoj techniky minulého století bude podnětné pro všechny předměty.

5. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:04, autor: Zdenka Fusková

AJ - Colin in Computerland s. 62, Our world s.63, PS s. 80 - 83, vše bez poslechů

4. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 22. 6. 2020 1:01, autor: Zdenka Fusková


AJ - Colin in Computerland s. 62, Families s. 63, PS s. 80, 81, 82, 83 vše bez poslechů

3. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:52, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 22. 6. 2020 0:59 uživatelem Zdenka Fusková ]

Tento týden už nebude skypová výuka. Doufejme, že bude konečně pěkné počasí a výuka bude probíhat převážně venku. Bude probíhat úklid tříd, ve čtvrtek odevzdání slepených a vygumovaných učebnic.

M -  Opakování učiva
       PS str. 48
       Procvičování učiva na Didakta nebo webrysava.

ČJ - Procvičování, opakování učiva 3. ročníku
      - dokončit prac. sešit, písanku, dočíst čítanku

PČ - v pátek přinést tašku na výkresy

AJ - Colin in Computerland s. 62, Families s. 63, PS s. 80, 81, 82, 83 vše bez poslechů

2. ročník (22. - 26.6.)

přidáno: 21. 6. 2020 11:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 22. 6. 2020 0:41 uživatelem Zdenka Fusková ]

Tento týden už nebude skypová výuka. Doufejme, že bude konečně pěkné počasí a výuka bude probíhat převážně venku. Bude probíhat úklid tříd, ve čtvrtek odevzdání slepených a vygumovaných učebnic.

 M - Násobení a dělení č. 8 a 9, procvičování násobilky
       PS str. 57 - 61
       Procvičování učiva na Didakta nebo webrysava.

ČJ - Procvičování, opakování učiva 2. ročníku
      - dokončit prac. sešit, písanku, dočíst čítanku

PČ - v pátek přinést tašku na výkresy

AJ - Listen and read the story uč. s. 64, The holiday song s. 65, PS s. 62, 63

1-10 of 105