Aktuality‎ > ‎

2. a 3. třída

přidáno: 16. 3. 2020 11:59, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 16. 3. 2020 12:28 ]
Vážení rodiče, milé děti.

Každý týden budeme na tyto stránky naší školy dávat úkoly pro domácí práci. Doufám, že žáčci budou úkoly pilně, samostatně vypracovávat. Jakmile se děti vrátí zpět do školy, domácí práci budeme zase my učitelé pilně kontrolovat. Učivo, kterému děti nebudou rozumět, znovu ve škole vysvětlíme.

Zasílám vám domácí práci na 16. - 22. 3.:

2. třída
ČJ - umět vyjmenovat všechny slovní druhy tam i zpět a přiřadit jim správné číslo (např. zájmeno 3, 9 částice, atd.)
     - umět poučku PODST. JMÉNA - jsou názvy osob zvířat věcí, vlastností a dějů. Můžeme si na ně ukázat ten, ta, to ti, ty ta.
     - poznat podst. jméno v textu
     - PS po str. 23
Čítanka - číst str. 100-101 + ústně otázky, vezmi obálku a napiš svou adresu (založ k článku do čítanky)
              - číst str.102-103

M - uč. str. 45,46,47,48,50

AJ - sourozenci a rodiče pomohou s výslovností
      - lekce č. 4 HAPPY FACES
      - učeb. 32, 33 poslech CD č. 9 ITs me
      - slov. zásoba (face, hair, eyes, nose, ears, mouth) - opiš do sešitu a nauč
      - PS 30

PRV -  učeb. str. 46-47
         - PS 49-50, uskutečni procházku po louce, lese a všímej si jarních rostlin

TV - přeskok přes švihadlo

3. třída
ČJ - opakuj vyjm. slova po B, L, M, P
      - fólie další 4 cvičení
      - nauč citoslovce uč. str. 66
      - PS 12, 13
Čtení - DZB - další 2 kapitoly

M  - učeb.str. 13, 14, 15, 16 - ústně, alespoň jednu slovní úlohu vypočítat na papír
      - PS str. 11, 12, 13

AJ - lekce č. 6 Greg´s flat
      - slovní zásoba PS s 102, 103 - opiš do slovníčku a nauč
      - učeb. 40 - song poslouchej CD, nauč se číst, opiš do sešitu
      - PS 51/2

PRV - podívat se na video o koloběhu vody https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y 
         - učebnice str.52, PS str.44

TV - přeskok přes švihadlo

              
Comments