Aktuality‎ > ‎

Projektový den - Život v oceánu

přidáno: 2. 2. 2020 12:58, autor: Miroslava Coufalíková
Celý jeden vyučovací den věnovali žáci naší školy projektu "Život v oceánu". Všichni školáci měli možnost vidět krásný 3D film o mořské fauně i flóře. Prvňáčci  vypisovali z knih  názvy mořských živočichů, které následně výtvarně zpracovali. Druhá třída zhlédla prezentaci o znečišťování mořských vod a dalším dopadu na lidstvo. Ve dvojicích pak skládali obrázek mořského světa a z nastříhaných písmen tvořili názvy moř. rostlin a živočichů. Třeťáci luštili osmisměrky k danému tématu, na PC vyhledávali informace o vybraných druzích rostlin a živočichů, ve skupinách informace zpracovali a prezentovali. Děti si odnesli spoustu nových informací nejen o životě v oceánu, ale také o jeho znečišťování a o možnostech jeho ochrany.
Comments