GDPR

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:


Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace sídlo: Jeseník nad Odrou 58, IČ: 70985871, DS: q69mm4e , telefon: 556739027, e-mail: zsamsjesenikno@gmail.com


Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí-Pátek – 8:00 až 16:00GDPR