Úřední deska‎ > ‎

Oficiální oznámení


Zápis ukrajinských dětí do ZŠ a MŠ

přidáno: 25. 5. 2022 12:07, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 25. 5. 2022 12:20 ]

Zápis ukrajinských dětí MŠ a žáků ZŠ pro školní rok 2022/2023

koná se ve středu 16. 6. 2022 od 13.00 do 15.00 hodin

Zápis je určen výhradně pro děti, jejichž rodičům (i dětem) byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Prosím vezměte s sebou:

– vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR

– doklad (pas) zákonného zástupce

– (je-li k dispozici) rodný list dítěte

Přijímáme děti ze spádové oblasti školy.

Спеціальний набір дітей з України до дитячих садків та початкових шкіл Відбувається набір українських дітей та учнів на 2022/2023

навчальний рік в середу, 16 червня 2022 р. з 13:00 до 15:00.

Реєстрація призначена виключно для дітей, батькам (у тому числі дітям) надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.

Будь ласка, візьміть з собою:

– віза для перебування понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки

– документ (паспорт) законного представника

– (за наявності) свідоцтво про народження дитини

Приймаємо дітей із території школи.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

přidáno: 5. 3. 2022 10:06, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 5. 3. 2022 10:18 ]

se uskuteční 6. 4. 2022 od 13:30 h  v budově ZŠ. K zápisu se dostaví děti narozené do 31. 8. 2016.
S sebou: zák. zástupce - občanský průkaz, v případě odkladu doporučení PPP a dětského lékaře
               dítě - rodný list, přezůvky

Na všechny se těšíme.

Základní hyg. podmínky pro účast na výuce od 1. 9. 2021

přidáno: 30. 8. 2021 2:56, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 1. 9. 2021 12:03 uživatelem Zdenka Fusková ]

1. Povinné testování žáků na Covid-19
  • testování se uskuteční 1. 9. po příchodu do ZŠ formou antigenních testů, žáci 1. ročníku se budou testovat až 2. 9.
  • další testování proběhne 6. a 9. 9.
  • výjimku z testování mají žáci, kteří: a) byli očkovaní a od ukončení očkování uplynulo alespoň 14 dnů, b) nemoc Covid-19 prodělali a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů, c) byli testováni ve zdrav. zařízení a od ant. testu neuplynulo více než 72 h, v případě RP PCR testu 7 dnů, tuto skutečnost DOLOŽÍ PÍSEMNĚ PŘED TESTOVÁNÍM ve škole
Žáci, kteří se testování nezúčastní na základě rozhodnutí zák. zástupců, se ve dnech od 1. - 10. 9. mohou výuky účastnit za splnění podmínky, kdy po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít nasazenou roušku, nemohou zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách školy. Budou mít vyhrazeno místo ve školní jídelně a v soc. prostorách.

Žáci, kteří se na základě rozhodnutí rodičů nezúčastní testování a současně nebudou souhlasit s nasazením ochrany dýchacích cest se nebudou moci od 01. do 10. 09. 2021 osobně účastnit výuky ve škole. V takovém případě bude při omlouvání nepřítomnosti postupováno v souladu se školním řádem a předpokládá se spolupráce rodičů (zákonných zástupců) při organizaci náhradní výuky.

2. Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest (rouška nebo respirátor) je pro žáky povinná
 - ve společných, případně dalších prostorách budovy (šatny, chodby, …),
 - ve venkovních prostorách pokud nelze dodržet vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob. 
Povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy neplatí pro žáky 
- při výuce, kdy žáci sedí v lavicích nebo jsou jinak usazeni,
 - při činnostech jako je zpěv, cvičení atp.,
 - doloží-li písemné stanovisko lékaře, že nemohou nosit roušku ze zdravotních důvodů. Povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest se plně (po celou dobu) vztahuje na všechny cizí osoby.

3. Pro všechny osoby platí

- po vstupu do budovy povinnost pečlivého umytí a případně dezinfekce rukou, 
- povinnost dodržovat zásady osobní hygieny (průběžné mytí rukou, dezinfekce, používání jednorázových papírových ručníků a kapesníků, dodržování odstupu od jiných osob atp.), 
- zákaz vstupu do školy, pokud osoba vykazuje známky infekčního onemocnění (včetně zvýšené míry kašlání a smrkání), 
- možnost vstupu cizích osob (návštěv) do školy jen v nezbytných případech.

 30. 8. 2021                                                                                                                                     Mgr. Miroslava Coufalíková

Přijetí do 1. roč. ZŠ šk. rok 2021/2022

přidáno: 30. 4. 2021 5:23, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši školu. V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás. kolektiv ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

přidáno: 18. 3. 2021 9:33, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 21. 3. 2021 2:52 ]

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v  dubnu 2021 bez přítomnosti dítěte ve škole.

Bližší informace k zápisu do naší základní školy najdete v přílohách.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

Nabízíme malou školičku téměř rodinného charakteru, příjemné modernizované prostředí, kde se všichni znají. Spoustu kamarádů, kteří pomohou a které pak nadále budete potkávat na společných akcích v obci. Třídy máme vybaveny moderními interaktivními tabulemi, používáme nové notebooky a spoustu dalších pomůcek pro hravé učení. Máme 2 enviromentánní zahrady, ve který trávíme výuku i přestávky, pěstujeme léčivé byliny, ovoce a zeleninu. V družině máme kuchyňku, kde si své výpěstky můžeme i upravit a připravit z nich chutný pokrm. Také na vás čeká keramická pec, 10 nových tabletů. Připraveno je spousta kroužků, projektových dnů ve škole i v družině.Doporučený postup v případě onemocnění

přidáno: 17. 9. 2020 11:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 17. 9. 2020 11:56 ]


Vzdělávání žáků ZŠ od 25. 5. 2020

přidáno: 23. 5. 2020 11:14, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 31. 5. 2020 9:39 ]

Vážení rodiče v příloze tohoto emailu naleznete informace k účasti žáků ve škole, které jste obdrželi i emailem ( pouze rodiče zúčastněných žáků) a čestné prohlášení, které jste také obdrželi již dříve. Stále budou probíhat skypové hodiny, do kterých se mohou zapojovat žáci ve škole i žáci doma.

Skype výuka 1. ročník:
pondělí ČJ 8:05 - 8:40
úterý     M  8:05 - 8:40

Skype výuka 2. ročník:
pondělí   ČJ  9:05 - 9:40
úterý    PRV  9:05 - 9:40
středa    AJ   8:05 - 8:40
čtvrtek     M   8:05 - 8:40
pátek      ČJ   8:05 - 8:40

Skype výuka 3. ročník
pondělí   ČJ  10:05 - 10:40
úterý    PRV  10:05 - 10:40
středa    AJ   8:05 - 8:40
čtvrtek     M   8:05 - 8:40
pátek      ČJ   9:05 - 9:40

Připomínám, že bez vyplněného čestného prohlášení, nemůže být žák přijat do školy.

Obnovení provozu ZŠ od 25. 5. 2020

přidáno: 7. 5. 2020 13:15, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 30. 5. 2020 7:49 ]

Na základě rozhodnutí vlády bude provoz ZŠ obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Dle průzkumu zájmu o docházku, budou děti zařazeny do skupin (max 15 žáků).Výuka bude probíhat ve zvláštním režimu. Podrobné informace budou zveřejněny v týdnu před zahájením provozu. 

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ šk. rok 2020/2021

přidáno: 30. 4. 2020 1:51, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši školu. V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás. kolektiv ZŠ

Informace k uzavření ZŠ

přidáno: 10. 3. 2020 11:33, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 16. 3. 2020 12:34 ]


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR oznamujeme, že

  základní škola včetně školní družiny bude 

od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. 

Obědy ve školní jídelně mají žáci odhlášeny. 

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednou v kanceláři ředitelky školy po domluvě tel.: 731731295.

Další informace budeme zveřejňovat prostřednictvím našich webových stránek v sekci škola - aktuality ve škole.

Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

1-10 of 15