Úřední deska‎ > ‎

Oficiální oznámení


Přijetí do 1. roč. ZŠ šk. rok 2021/2022

přidáno: 30. 4. 2021 5:23, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši školu. V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás. kolektiv ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

přidáno: 18. 3. 2021 9:33, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 21. 3. 2021 2:52 ]

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v  dubnu 2021 bez přítomnosti dítěte ve škole.

Bližší informace k zápisu do naší základní školy najdete v přílohách.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

Nabízíme malou školičku téměř rodinného charakteru, příjemné modernizované prostředí, kde se všichni znají. Spoustu kamarádů, kteří pomohou a které pak nadále budete potkávat na společných akcích v obci. Třídy máme vybaveny moderními interaktivními tabulemi, používáme nové notebooky a spoustu dalších pomůcek pro hravé učení. Máme 2 enviromentánní zahrady, ve který trávíme výuku i přestávky, pěstujeme léčivé byliny, ovoce a zeleninu. V družině máme kuchyňku, kde si své výpěstky můžeme i upravit a připravit z nich chutný pokrm. Také na vás čeká keramická pec, 10 nových tabletů. Připraveno je spousta kroužků, projektových dnů ve škole i v družině.Doporučený postup v případě onemocnění

přidáno: 17. 9. 2020 11:44, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 17. 9. 2020 11:56 ]


Vzdělávání žáků ZŠ od 25. 5. 2020

přidáno: 23. 5. 2020 11:14, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 31. 5. 2020 9:39 ]

Vážení rodiče v příloze tohoto emailu naleznete informace k účasti žáků ve škole, které jste obdrželi i emailem ( pouze rodiče zúčastněných žáků) a čestné prohlášení, které jste také obdrželi již dříve. Stále budou probíhat skypové hodiny, do kterých se mohou zapojovat žáci ve škole i žáci doma.

Skype výuka 1. ročník:
pondělí ČJ 8:05 - 8:40
úterý     M  8:05 - 8:40

Skype výuka 2. ročník:
pondělí   ČJ  9:05 - 9:40
úterý    PRV  9:05 - 9:40
středa    AJ   8:05 - 8:40
čtvrtek     M   8:05 - 8:40
pátek      ČJ   8:05 - 8:40

Skype výuka 3. ročník
pondělí   ČJ  10:05 - 10:40
úterý    PRV  10:05 - 10:40
středa    AJ   8:05 - 8:40
čtvrtek     M   8:05 - 8:40
pátek      ČJ   9:05 - 9:40

Připomínám, že bez vyplněného čestného prohlášení, nemůže být žák přijat do školy.

Obnovení provozu ZŠ od 25. 5. 2020

přidáno: 7. 5. 2020 13:15, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 30. 5. 2020 7:49 ]

Na základě rozhodnutí vlády bude provoz ZŠ obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Dle průzkumu zájmu o docházku, budou děti zařazeny do skupin (max 15 žáků).Výuka bude probíhat ve zvláštním režimu. Podrobné informace budou zveřejněny v týdnu před zahájením provozu. 

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ šk. rok 2020/2021

přidáno: 30. 4. 2020 1:51, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši školu. V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás. kolektiv ZŠ

Informace k uzavření ZŠ

přidáno: 10. 3. 2020 11:33, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 16. 3. 2020 12:34 ]


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR oznamujeme, že

  základní škola včetně školní družiny bude 

od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. 

Obědy ve školní jídelně mají žáci odhlášeny. 

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednou v kanceláři ředitelky školy po domluvě tel.: 731731295.

Další informace budeme zveřejňovat prostřednictvím našich webových stránek v sekci škola - aktuality ve škole.

Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

přidáno: 3. 3. 2020 10:46, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 12. 3. 2020 7:41 ]

Vážení rodiče, 
v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě sdělujeme, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie: 
V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje: 
Apelujeme na nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Tato nepřítomnost bude ze strany školy omluvena.
Děkuji za pochopení.                                                                       

                                                                                                                                                       Mgr. Miroslava Coufalíková

                                                                                                                                                                     ředitelka školy

Volné dny pro žáky

přidáno: 19. 9. 2019 12:48, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 20. 9. 2019 9:32 ]

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji 31.10. a 1. 11. 2019 z organizačních důvodů volné dny pro žáky. Obědy budou mít žáci odhlášeny.

V Jeseníku nad Odrou 19. 9. 2019                                                                            Mgr. Miroslava Coufalíková

                                                                                                                                                ředitelka školy 

Bez názvu

přidáno: 5. 4. 2019 6:31, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 30. 4. 2021 5:16 ]

1-10 of 12