Úřední deska‎ > ‎

Oficiální oznámení


Zápis do 1. ročníku 2020/2021

přidáno: 26. 3. 2020 6:43, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 26. 3. 2020 8:29 ]

viz. přílohy

Informace k uzavření ZŠ

přidáno: 10. 3. 2020 11:33, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 16. 3. 2020 12:34 ]


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR oznamujeme, že

  základní škola včetně školní družiny bude 

od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. 

Obědy ve školní jídelně mají žáci odhlášeny. 

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednou v kanceláři ředitelky školy po domluvě tel.: 731731295.

Další informace budeme zveřejňovat prostřednictvím našich webových stránek v sekci škola - aktuality ve škole.

Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

přidáno: 3. 3. 2020 10:46, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 12. 3. 2020 7:41 ]

Vážení rodiče, 
v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě sdělujeme, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie: 
V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje: 
Apelujeme na nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Tato nepřítomnost bude ze strany školy omluvena.
Děkuji za pochopení.                                                                       

                                                                                                                                                       Mgr. Miroslava Coufalíková

                                                                                                                                                                     ředitelka školy

Volné dny pro žáky

přidáno: 19. 9. 2019 12:48, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 20. 9. 2019 9:32 ]

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji 31.10. a 1. 11. 2019 z organizačních důvodů volné dny pro žáky. Obědy budou mít žáci odhlášeny.

V Jeseníku nad Odrou 19. 9. 2019                                                                            Mgr. Miroslava Coufalíková

                                                                                                                                                ředitelka školy 

Rozhodnutí o příjetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2019/2020

přidáno: 5. 4. 2019 6:31, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 19. 9. 2019 12:51 ]

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jeseník nad Odrou

přidáno: 28. 2. 2019 11:17, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 3. 3. 2019 9:47 ]

Zápis do první třídy se uskuteční 2. dubna 2019  od 13:30 - 16:30 h v budově ZŠ Jeseník nad Odrou.

Dítě si k zápisu přinese přezůvky, zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

přidáno: 9. 8. 2018 5:28, autor: Tomáš Zgažar   [ Aktualizováno 15. 8. 2018 5:11 uživatelem ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou ]

Zveme všechny děti i rodiče na zahájení školního roku, které proběhne 3. 9. 2018 v 8 hod. před budovou Základní školy Jeseník nad Odrou. Žáci si přinesou přezůvky a aktovku. Předpokládaný konec výuky v 9:30 h.


Těší se všichni zaměstnanci ZŠ


1-7 of 7