KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

přidáno: 3. 3. 2020 10:46, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 12. 3. 2020 7:41 ]

Vážení rodiče, 
v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě sdělujeme, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie: 
V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje: 
Apelujeme na nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Tato nepřítomnost bude ze strany školy omluvena.
Děkuji za pochopení.                                                                       

                                                                                                                                                       Mgr. Miroslava Coufalíková

                                                                                                                                                                     ředitelka školy

Ċ
Miroslava Coufalíková,
8. 3. 2020 13:45
Comments