Příspěvek SRPŠ pro školní rok 2018/2019

přidáno: 24. 11. 2018 6:42, autor: Tomáš Zgažar

Příspěvek byl odsouhlasen ve výši 500,- Kč na žáka (bez rozdílu v případě sourozenců).

 

Platbu v hotovosti lze provést pouze dne 24.10.2018 k rukám třídních učitelů. Učitelé budou mít k dispozici od p. účetní potvrzení o přijaté platbě.

Druhá varianta je platba bezhotovostně na účet spolku č.ú. 115-3806950287/0100, do pole „zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení daného žáka. Platbu na účet je možné provést do 31.10.2018 .

Comments