Základní hyg. podmínky pro účast na výuce od 1. 9. 2021

přidáno: 30. 8. 2021 2:56, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 1. 9. 2021 12:03 uživatelem Zdenka Fusková ]
1. Povinné testování žáků na Covid-19
  • testování se uskuteční 1. 9. po příchodu do ZŠ formou antigenních testů, žáci 1. ročníku se budou testovat až 2. 9.
  • další testování proběhne 6. a 9. 9.
  • výjimku z testování mají žáci, kteří: a) byli očkovaní a od ukončení očkování uplynulo alespoň 14 dnů, b) nemoc Covid-19 prodělali a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů, c) byli testováni ve zdrav. zařízení a od ant. testu neuplynulo více než 72 h, v případě RP PCR testu 7 dnů, tuto skutečnost DOLOŽÍ PÍSEMNĚ PŘED TESTOVÁNÍM ve škole
Žáci, kteří se testování nezúčastní na základě rozhodnutí zák. zástupců, se ve dnech od 1. - 10. 9. mohou výuky účastnit za splnění podmínky, kdy po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít nasazenou roušku, nemohou zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách školy. Budou mít vyhrazeno místo ve školní jídelně a v soc. prostorách.

Žáci, kteří se na základě rozhodnutí rodičů nezúčastní testování a současně nebudou souhlasit s nasazením ochrany dýchacích cest se nebudou moci od 01. do 10. 09. 2021 osobně účastnit výuky ve škole. V takovém případě bude při omlouvání nepřítomnosti postupováno v souladu se školním řádem a předpokládá se spolupráce rodičů (zákonných zástupců) při organizaci náhradní výuky.

2. Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest (rouška nebo respirátor) je pro žáky povinná
 - ve společných, případně dalších prostorách budovy (šatny, chodby, …),
 - ve venkovních prostorách pokud nelze dodržet vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob. 
Povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy neplatí pro žáky 
- při výuce, kdy žáci sedí v lavicích nebo jsou jinak usazeni,
 - při činnostech jako je zpěv, cvičení atp.,
 - doloží-li písemné stanovisko lékaře, že nemohou nosit roušku ze zdravotních důvodů. Povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest se plně (po celou dobu) vztahuje na všechny cizí osoby.

3. Pro všechny osoby platí

- po vstupu do budovy povinnost pečlivého umytí a případně dezinfekce rukou, 
- povinnost dodržovat zásady osobní hygieny (průběžné mytí rukou, dezinfekce, používání jednorázových papírových ručníků a kapesníků, dodržování odstupu od jiných osob atp.), 
- zákaz vstupu do školy, pokud osoba vykazuje známky infekčního onemocnění (včetně zvýšené míry kašlání a smrkání), 
- možnost vstupu cizích osob (návštěv) do školy jen v nezbytných případech.

 30. 8. 2021                                                                                                                                     Mgr. Miroslava Coufalíková

Comments