Základní informace

Příspěvek na SRPŠ 2019/2020

Na schůzce SRPŠ byl rodiči odsouhlasen  příspěvek 600,- Kč na žáka (pro žáky ZŠ).

Platba bezhotovostně na účet spolku č.ú. 115-3806950287/0100, do pole „zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení daného žáka. Platbu na účet je možné provést do 31.10.2019 .