Menu
ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
ZŠ a MŠJeseník nad Odrou

Provoz MŠ: PO - PÁ 6:00 - 16:00

Školné zasílejte na účet školy 1772486359/0800 vždy do 15. dne v měsíci.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ v Jeseníku nad Odrou proběhne ve středu 10.5.2023 od 14.30 do 16.30

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Platba školného

Za pobyt dítěte v mateřské škole se hradí školné 400,-Kč, a to nejpozději do 15. dne v měsíci na účet 1772486359/0800.

Předškoláci školné neplatí!

Projekty