Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Adresa:

Jeseník nad Odrou 58

742 33


Telefon:

556 739 027

731 731 295

E-mail: podatelna@zsamsjeseniknadodrou.cz

IČ: 709 85 871

ČÚ:1772486359/0800


Oficiální kalendář školy


Oficiální oznámení

 • Volné dny pro žáky Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku ...
  Přidáno v , autor: Miroslava Coufalíková
 • Rozhodnutí o příjetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2019/2020
  Přidáno v 19. 9. 2019 12:51, autor: Miroslava Coufalíková
 • Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jeseník nad Odrou Zápis do první třídy se uskuteční 2. dubna 2019  od 13:30 - 16:30 h v budově ZŠ Jeseník nad Odrou.Dítě si k zápisu přinese přezůvky, zákonný zástupce občanský ...
  Přidáno v 3. 3. 2019 9:47, autor: Miroslava Coufalíková
 • Příspěvek SRPŠ pro školní rok 2018/2019 Příspěvek byl odsouhlasen ve výši 500,- Kč na žáka (bez rozdílu v případě sourozenců). Platbu v hotovosti lze provést pouze dne 24.10.2018 k rukám třídních učitelů. Učitelé budou ...
  Přidáno v 24. 11. 2018 6:42, autor: Tomáš Zgažar
 • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 Zveme všechny děti i rodiče na zahájení školního roku, které proběhne 3. 9. 2018 v 8 hod. před budovou Základní školy Jeseník nad Odrou. Žáci si přinesou přezůvky a aktovku ...
  Přidáno v 15. 8. 2018 5:11, autor: ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 5 Zobrazit více »


Aktuality ve škole

 • Dopravní soutěž. Nejlepší žáci v jízdě na kole,  znalostech dopravních předpisů a zdravovědy ze  4. a 5. ročníku se zúčastnili okrskové dopravní soutěže. Díky přípravě a tréninku se umístili mezi velkými školami ...
  Přidáno v 5. 5. 2019 10:14, autor: Hana Micková
 • Beseda s veterány Naši školu navštívili dne 2. května veteráni, nesoucí odkaz válečných hrdinů z 2. světové války. Děti se zaujetím naslouchaly zajímavým příběhům ze života letců a vojáků pozemní armády. Seznámily se ...
  Přidáno v 5. 5. 2019 10:08, autor: Hana Micková
 • Dopravní výchova. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili 16. dubna výuky na dopravním hřišti v Odrách. V první části výuky si zopakovali své znalosti s instruktorem. Poté si napsali testy ...
  Přidáno v 22. 4. 2019 10:32, autor: Hana Micková
 • Recitační soutěž ve škole Letošní březen byl v naší škole opět ve znamení básniček a recitování. Všechny děti se na soutěž pečlivě připravily, vybraly si a naučily se básničku, kterou přednesly nejprve ve třídách ...
  Přidáno v 29. 3. 2019 11:07, autor: Zdenka Fusková
 • Prvňáčci zpět v mateřské škole Prvňáčci  mají za sebou polovinu 1. třídy a tak jsme se rozhodli, že zavítáme mezi kamarády v mateřské škole. Navštívili jsme oddělení předškoláků, abychom jim předvedli něco málo z toho ...
  Přidáno v 5. 2. 2019 10:20, autor: Miroslava Coufalíková
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 9 Zobrazit více »