Příspěvek SRPŠ pro šk. rok 2019/2020

Příspěvek byl odsouhlasen ve výši 600,- Kč na žáka, bez rozdílu v případě sourozenců (500,- Kč příspěvek na žáka, 100,- Kč příspěvek na pitný režim).

Platbu v hotovosti lze provést pouze dne 2.10.2019 k rukám třídních učitelů. Učitelé budou mít k dispozici od p. účetní potvrzení o přijaté platbě.

Druhá varianta je platba bezhotovostně na účet spolku č.ú. 115-3806950287/0100, do pole „zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení daného žáka. Platbu na účet je možné provést do 4.10.2019 .


Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Adresa:

Jeseník nad Odrou 58

742 33


Telefon:

556 739 027

731 731 295

E-mail: podatelna@zsamsjeseniknadodrou.cz

IČ: 709 85 871

ČÚ:1772486359/0800


Oficiální kalendář školy


Oficiální oznámení

 • Volné dny pro žáky Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku ...
  Přidáno v 20. 9. 2019 9:32, autor: Miroslava Coufalíková
 • Rozhodnutí o příjetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2019/2020
  Přidáno v 19. 9. 2019 12:51, autor: Miroslava Coufalíková
 • Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Jeseník nad Odrou Zápis do první třídy se uskuteční 2. dubna 2019  od 13:30 - 16:30 h v budově ZŠ Jeseník nad Odrou.Dítě si k zápisu přinese přezůvky, zákonný zástupce občanský ...
  Přidáno v 3. 3. 2019 9:47, autor: Miroslava Coufalíková
 • Bez názvu
  Přidáno v 23. 9. 2019 8:29, autor: Miroslava Coufalíková
 • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 Zveme všechny děti i rodiče na zahájení školního roku, které proběhne 3. 9. 2018 v 8 hod. před budovou Základní školy Jeseník nad Odrou. Žáci si přinesou přezůvky a aktovku ...
  Přidáno v 15. 8. 2018 5:11, autor: ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 5 Zobrazit více »