Menu
ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
ZŠ a MŠJeseník nad Odrou

Denní režim

Je přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí na jednotlivých třídách. Je variabilní vzhledem k ročním obdobím a respektuje momentální situace.

6.00 – 9.30

 • ranní scházení
 • volná hra a spontánní činnosti
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • pohybové aktivity
 • motivační kruh
 • didakticky zacílené činnosti (frontální, individuální, samostatné, párové, skupinové)

8.40 – 9.00

 • hygiena
 • dopolední svačina

9.30 – 11.30

 • pobyt venku

11.30 – 12.15

 • oběd
 • hygiena

12.15 – 14.15

 • odpočinek
 • postupné vstávání

14.00 – 14.30

 • hygiena
 • průběžná svačina

14.30 – 16.00

 • spontánní aktivity dětí
 • možnost pokračovat v započatých činnostech dne
 • pobyt venku

Projekty