Menu
ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
ZŠ a MŠJeseník nad Odrou

Historie školy

Ještě před výstavbou německé školní budovy bylo vyučováno v domku čp. 65 asi od r. 1683 jen pro "lepší děti". Svědčí o tom zápis v matrice města Nového Jičína z r. 1685 o sňatku správce jesenické školy Georga Friedricha. Přičiněním zakladatelky školy - majitelky statku Anny Kateřiny Leopoldiny z Witten měl učitel 1 měřici pole, zahrádku a louku, na vůz sena, něco posnopného, příjmy za vyučování od vrchnosti, rodičů a vedlejší příjmy, zvláště kostelní. 

Prvá, dřevěná školní budova byla postavena po r. 1700. Pro sešlost byla nahrazena novou, dřevěnou stavbou v roce 1760 na nynějším místě: V roce 1826-1828 byla provedena přestavba. Mezitím se vyučovalo na čp. 124. V roce 1857 byla rozšířená o druhou učebnu a byt učitele. Stavba nynější školní budovy byla započata 11.5.1875 a ještě téhož roku /12.5./ se v ní začalo vyučovat. Z úsporných důvodů se obec rozhodla pro stavbu lacinější, ale méně vhodnou, což má dodnes následky. 

Až do zrušení panského patronátu nad školou /1868/ a do prvé výplaty učitelů z veřejných prostředků na základě zákona v r. 1870, který osvobodil školství z moci církve a vrchnosti, byly sociální poměry učitelů ponižující. V roce 1814 byla na škole zavedena "kniha cti", do níž byli zapisování nejlepší žáci. Bylo to po vzoru známé zámecké kunvaldské školy, kterou půldruhého roku /1807/ navštěvoval i František Palacký. Organizace školy: 1880 - 3 třídy, 1888 - 4 třídy, 1925 - 3 třídy, 1934 - 1945 2 třídy. Vyučování češtině zavedeno 5.10.1920, vyučoval učitel Rudolf Palacký ze Suchdolu n.0. 

Jednotřídní menšinová česká škola pro děti z Jeseníku a z Mankovic byla zřízena od r. 1922 - úprava domku čp. 135, k němuž byl zřízen byt pro učitele. V letech 1925 - 1926 byla postavena nová budova české školy - nynější čp. 182, která byla za účasti Čechů ze širokého okolí slavnostně otevřena 27.6.1926. V suterénu této budovy byla od 1.6.1928 umístěna česká mateřská škola. Česká škola se stala kulturním střediskem Čechů ze širokého okolí. Byly zde pořádány různé kulturní akce hrána divadelní představení. 

Po osvobození v r. 1945 ujal se řízení školních záležitostí učitel Václav Bartoň, kterého v krátké době vystřídal Vojtěch Sklepák. Již 3.9.1945 bylo zahájena pravidelné vyučování ve 3 třídách s 95 žáky. Vyučovali: Vojtěch Sklepák - ředitel, Václav Bartoň a Stanislav Lankočí.

K 1.9.1947 - škola 4 třídní, od 1.9.1948 - 5 třídní.

Projekty