Menu
ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
ZŠ a MŠJeseník nad Odrou

Odhlašování obědů

Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na čísle: pevná linka - 556739116 (záznamník), mobil - 605435823 (v době  9:00 - 14:00, mimo tuto dobu pouze SMS) den předem do 14:00 hodin.

V ojedinělých případech (např. akutní onemocnění) v ten den nejpozději do 6:30 hodin.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši, dle kategorií.

Děti a žáci mají nárok na oběd do jídlonosičů pouze první den neplánované nepřítomnosti.

V době školních prázdnin jsou žáci ZŠ odhlášeni automaticky.

V PŘÍPADĚ, ŽE ODHLAŠUJETE STRAVU NA NEURČITO, NEZAPOMEŇTE PO NEPŘÍTOMNOSTI STRAVU OPĚT PŘIHLÁSIT (den předem do 14:00 hodin).

V době školních prázdnin jsou žáci ZŠ odhlášeni automaticky.

Projekty