Menu
ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
ZŠ a MŠJeseník nad Odrou

O mateřské škole

Mateřská škola Jeseník nad Odrou byla uvedena do provozu 4.9.1978. Součástí komplexu byly jesle, prádelna a školní jídelna pro ZŠ.

Od 1.1.2003 získala mateřská škola právní subjektivitu a byla sloučena s mateřskou školou v Polouvsí.

Od 1.7.2018 došlo ke sloučení mateřské školy a základní školy v Jeseníku nad Odrou.

MŠ navštěvují děti z Jeseníku nad Odrou, Hrabětic a Hůrky. Budova mateřské školy se nachází nedaleko centra obce. Je součástí objektu, ve kterém jsou umístěny výrobní prostory soukromé firmy, zubní ambulance, kadeřnictví, obecní byty a kuchyň se školní jídelnou pro ZŠ. Školní jídelna provozuje vedlejší hospodářskou činnost, je zde proto i výdejna a malá jídelna pro cizí strávníky. V roce 2013 prošla MŠ rekonstrukcí pláště a vnitřních prostor. MŠ je jednopatrová budova, ve které jsou umístěna dvě oddělení dětí. Oddělení mladších dětí v přízemí a oddělení starších dětí v 1. poschodí. Každé oddělení má prostornou třídu, velkou hernu, kuchyňku, šatnu, umývárnu, dětská WC, prostory pro ukládání pomůcek, klidové a hygienické zázemí pro zaměstnance. V přízemí je kancelář. Budova je obklopena zahradou, která je taktéž nově zrekonstruovaná, doplněná dřevěnými herními prvky, zahrádkou k pěstitelským pokusům, pískovištěm, plochou pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech.

Současnost školy

Součástí naší příspěvkové organizace, jak už bylo výše konstatováno, je dvoutřídní škola v Jeseníku n.O. a jednotřídní škola v Polouvsí (odloučené pracoviště) s celkovou kapacitou 75 dětí.

Budova mateřské školy v Jeseníku nad Odrou se nachází blízko centra obce, má pavilónový charakter a je jednopodlažní. Mateřská škola je po rekonstrukci v roce 2012 součástí objektu, ve kterém sídlí soukromá firma, kadeřnictví, zubní ambulance, obecní byty a naše kuchyň se školní jídelnou pro děti základní školy.

Školní jídelna v Jeseníku n.O. provozuje vedlejší hospodářskou činnost, proto je zde i malá jídelna a výdejna pro cizí strávníky. Prostory sloužící předškolnímu vzdělávání se nachází v samostatné budově, která je propojena se ŠJ spojovací chodbou. Prostory v obou podlažích jsou totožné, pouze v přízemí se nachází vstupní chodba s přezouvárnou, ředitelna a na stejném místě v prvním podlaží je technická místnost a místo pro ukládání TV nářadí. Totožné jsou tedy šatny dětí, třídy, herny, kuchyňky pro vydávání stravy, místnosti pro ukládání pomůcek, klidové komory, WC a umývárny dětí, šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance. Budova je obklopena velkou zahradou.

Projekty