Menu
ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou
ZŠ a MŠJeseník nad Odrou

Rozvrh činnosti

Prostory družiny se otevírají v 6:15 hodin, žáci přichází do šatny, kde se přezouvají a odkládají venkovní oblečení. Bezpečnost žáků je zajištěna přítomností vychovatelky. V ranní družině jsou činnosti vykonávány v herně, kde probíhají individuálně nebo skupinově. V 7:45 hodin odchází pod dozorem vychovatelky do tříd.

Po skončení vyučování žáci 1. a 2. třídy odchází s vychovatelkou na oběd ve skupině do jídelny, která je mimo prostory školy.

Škola je v průběhu dne uzamčena, prostor družiny je uzamčen v průběhu celého dne. Návštěvy a rodiče, kteří si vyzvedávají žáky, jsou vpuštěni na zazvonění. Pohyb žáků a předávání do kroužků, odpoledního vyučování a rodičům je organizačně zajištěn. Žáci ostatních tříd přichází do družiny v doprovodu třídních učitelek.

Bezpečnost žáků v hernách, na školním hřišti, na vycházkách a v tělocvičně je zajištěna přítomností vychovatelky.

Odchody žáků z družiny jsou stanoveny na zadní straně zápisního lístku, aktuální změna je doložena písemnou formou.

Telefonické omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat. V zájmu kvality a nerušeného průběhu činností doporučujeme odchody a vyzvedávání žáků do 13:00 a po 14:30.

Projekty